Barnpedagogik.se

Sinnesrum
Hem > Sinnesrum

Sinnesrum

Ett sinnesrum är ett rum där barnen får möjlighet att använda sina sinnen på olika sätt. Ibland kan det handla om att låta barnen använda ett sinne eller få dem att upptäcka hur sinnena samarbetar. Oftast består ett sinnesrum av olika sensoriska föremål som väcker och stimulerar olika sinnen. Med hjälp av föremålen och olika material i sinnesrummet utvecklas barnens sinnen. Rummet kallas ibland för sinneslabb, men de motsvarar ungefär samma sak.

Vad är syftet med sinnesrum på förskola?

Behovet av ett sinnesrum på förskola är bevisat genom flerårig forskning. Genom att låta barnen använda flera av sina sinnen på ett fördjupat sätt ökar barnens förmåga till utveckling. Ett sinnesrum på förskolan utvecklar både barnens olika sinnen samt hur sinnena samarbetar med varandra. 

Ett sinnesrum kan se ut på många olika sätt beroende på förskolans förutsättningar. Ett exempel är ett nedsläckt rum med olika föremål som lyser på olika sätt eller projektioner.

Sinnesrum – Autism

Det som triggade forskare och pedagoger att utveckla olika sinnesrum var för att prova rummen på personer med funktionsvariationer av olika slag. Begreppet, och själva rummen, utvecklades i Nederländerna under 70-talet. För barn med autism kan ett sinnesrum ge dem möjlighet att i lugn och ro komma i kontakt med och utveckla olika sinnen. Forskningen visar att sinnesrum kan vara positivt för barn med exempelvis autism. Det finns många modeller av sinnesrum att utgå ifrån. 

Sinnesrum – Funktionshinder

Sinnesrum finns ofta att tillgå hos habiliteringen i kommunen. Där kan de dessutom hjälpa dig med att hitta just det sinnesrum som passar ditt barn bäst. De har oftast mer omfattande resurser att arbeta med än exempelvis den förskola eller skola som ditt barn går på. Som pedagog som arbetar med barn med olika funktionshinder kan det vara lärorikt att besöka liknande sinnesrum för att hitta ny inspiration.  

Skapa ditt eget rum

Det behöver inte vara särskilt svårt eller dyrt att skapa ett eget sinnesrum. Det första som krävs är att det är ett rum, eller en del av ett rum som går att mörklägga. En annan viktig aspekt är att rummet eller utrymmet ska bestå av så få andra intryck som möjligt. Sedan kan du fylla rummet med olika saker, antingen utifrån ett särskilt sinne eller med material och saker som ger barnen möjlighet att prova olika sinnen.