Går det att säga när språkutvecklingen börjar?

 • Prosodisk utveckling redan i livmodern, barnet präglat på modersmålets melodi redan vid födseln.
 • Tidig fonologisk utveckling; vid födseln kan barnet skilja mellan alla språkljud men redan efter några månader bara mellan de ljud som förekommer i modersmålet. Kontraster.

 

Viktiga milstolpar i normal språkutveckling

Joller < 12 månader.

 • 0—6 veckor: Skrik
 • 6-16 veckor: Gnyenden, vokalljud
 • 16-30 veckor: Ljudlek, konstantljud
 • 30-50 veckor: Stavelsejoller(babababa, mamamama)
 • > 10 mån: Första orden med betydelse
 • – Första orden ofta deiktiska (utpekande), där, här, du…

 

Fonologi (språkljud)

 • I början först och främst stavelser med konsonat-vokal (CV-stavelser)
 • Reduktioner: Glass – gass, stol – tol.
 • Substitutioner: Docka – dodda
 • Metateser (omkastningar) Visp – Vips
 • Konsonanterna ofta det svåra – vokalerna perceptuellt tydligare och därmed lättare att lära in.

 

Morfologi (ordböjning)

 • Morfem = Språkets minsta betydelsebärande enhet
 • Första böjningarna dyker upp strax efter ordförrådsspurten – ett större ordförråd har lärt barnet hur ord byggs upp.
 • Genererar egna regler
 • Vanliga böjningsmönstret används till alla ord (exv. Plural med -ar för alla substantiv)
 • Övergeneraliseringar vanliga (springde. Rådjurar)
 • En korrekt form betyder inte alltid att utvecklingen är färdig (u-formad utvecklingskurva)

Syntax

 • 1 år – ettordssatser
 • 2 år – tvåordssatser, negation, utanför satsen, (nä klappa katten)
 • 3 år – treordssatser, rätt negatitionsplacering (efter hjälpverb, före huvudverb)
 • 4 år – fyraordssatser
 • Ordföljden ofta vuxenlik från början, ev. med någon satsdel utelämnad
 • Inga bisatser i början.

Stäng meny