Flera teorier – Starkt präglade av den tid och den platsen då de växte fram

  • Behaviorism (stimulus-respons) Imitation. Beteenden som får önskad effekt förstärks. Misslyckade undertrycks. Behaviorismen kan inte förklara användingen av språkliga former som saknas i det barnet hör.
  • Konnektionism: Barnet lär sig först hela enheter (ord, ändelser) som kombineras baserat på förekomst. Nätverk skapas.
  • Nativism – (Chomskys generativa grammatik): Barnet föds med förutsättningar att utveckla språk, en unviersall grammatik. UG + input = Egen grammatik. Språkinlärning skild från annan inlärning.
  • Kognitivism / konstruktivsm, Piagets stadiemodell: Bearbetning och språng, barnet lär av erfarenheter och utvecklas stegvis i samspel med övrig kognitiv utveckling.
  • Vygotskiis interaktionism: Språkförmågan utvecklas genom samspel och dialog med andra. Omgivningen står för stimulans, talet som riktas till barnet bör befinna sig strax ovanför barnets egen förmåga. (inom den s.k. proximala utvecklingszonen.)

Stäng meny