Semantik

Hur kan barnet förstå att ”hund” representerar just hund, varför inte alla fyrbenta ljud, varför inte bara Fido?

Alla barnets kognitiva förmågor används för att snäva tolkningen

  • Läser in andras avsikt
  • Utnyttjar sin begreppsvärld – förkärlek för objekt
  • Utnyttjar ledtrådar i syntaktiskt struktur
  • Förståelse för sammanhanget
  • Genereraliserar till andra sammanhang

Inga unika inlärningsmekanismer för ordförråd!

 

Semantik

Ganska långsam ordöfrrådstillväxt under första 18 månaderna – de flesta föräldrarna har koll på hur många ord barnet kan (<50)

Ca 18 mån: Betydligt snabbare inlärningstakt (ordförrådsspurt)

  • Barnet allt bättre på att lära in: Förstår och agerar i fler sammanhang, bättre på att plocka ut satsdelar m.m.
  • Medvetenhet om fonemnivå – bättre utnyttjande av minnesresurser
  • Engelska 6år: 10000 ord, gymnasiet: 60000 – inlärningen fortsätter! Förändringar i organisationen gör systemet effektivare
  • Färre nya situationer som vuxen – tillväxten planar ut, men avstannar aldrig.

Stäng meny