Vilket år kom kris i befolkningsfrågan ut?

När kom den första statliga utredningen om barnomsorgonen?

När kom förskolelagen?

När kom läroplanen för förskolan?

Please know this.

Vad hände 1972?

 

Vilka två delar bestod paralellskolesystemet av?

Vad lade grunden till folkbildningen i Sverige?

Vad hände 1809?

Vad hände 1842?

När infördes grundskolan i Sverige?

Stäng meny
EnglishSvenska