Barns perspektiv och barnperspektiv

Barnperspektiv - Fiktivt, vuxnas tanke angående vad vi "tror" att barnen vill och tänker. Exempel: Barnkonventionen.

Barns perspektiv - Reela barn, någonting som är skrivet utifrån barnets perspektiv där barn har varit inbjudna och medverkar.

Varför är det viktigt att diskutera barns perspektiv och barnperspektiv?

  • Barnkonventionen - Blir lag 2018 (Regeringen)
  • Historia om kunskap och barn -
  • Barnforskning - Viktigt att se bortom lyssnarens värderingar och tolkningar för att se barnets perspektiv.
  • Maktrelationer och traditioner -
  • Barns fortsatt sårbara positioner .

Kan vi se det barn ser?

Att sätta sig in helt i någon annans perspektiv är i princip omöjligt, att försöka gå ifrån sina egna referensramar och försöka sätta sig in i någon annans perspektiv, i samma nivå, är ofta önskvärt.

Olika människor tolkar olika situationer och rum utifrån egna och andras erfarenheter och berättelser. (Inlärt beteende)

Outtalade regler och tankar om hur barn ska bete sig som inte är självklart utifrån barnens perspektiv.

Olika sociala koder och olika minnen ifrån erfarenheter gör skillnad på hur barn beter sig och hur barn uppfattas av vuxna.

Enligt kristna bibeln så finns det en tid för allt. Något vårt samhälle fortfarande till stor del lever efter.

Barns geografi och platsers mening

Barns annorlunda och varierade sätt att förstå platser och rum

Minnet av ett rum, en tapet, en doft - Hemlängtan, känslan och minnet av en barndom

Känslans rum - Fysiska och emotionella rum

Förståelse och kunskap - Platsers utformning och planering är viktigt för barns kompetenser och deras utveckling.

Makt - Finns överallt och påverkar vad vi kan göra och hur vi kan bete oss i olika rum.

Tidens rörelser

Cirklar och tidslinjer - Veckor, årstider, månader. Ständigt återkommande rörelser i samklang med en rak tidslinje.

Biologiska och sociala rytmer - Barn har förmågan och tankesättet för att kunna leva i nuet tillskillnad från vuxnas tankesätt som ofta utgår ifrån att förbereda sig inför situationer som kommer istället för att leva i situationen.

Livets tempo - Olika tempo på olika platser.

Planerad, social tid -

Barns tid - Viktigt att tänka sig in i hur barn uppfattar tid.

Being and becoming child

Barndom, en tid av förberedelse -

Barns rätt att vara här och nu -

Och samtidigt, alla människors ständiga tillblivelse... -

Inte möjligt att diskutera barn utifrån ett perspektiv av att vara eller att bli. Barn, precis som vuxna här och nu samtidigt som de är blivande människor på ett eller annat sätt.

Etnografi som metod och sätt att tänka

Om att fånga kulturer och andra sätt att tänka, handla, prata, första osv.

The flow of life

Forskarens närvaro och intuition

Öppenhet och naiv undran

Tekniker som släpper in, är flexibla

Stäng meny