Att vara i samspel : Kommunikation / språk

 

  • Typisk språkutveckling
  • Språkliga domäner
  • Språkstörning – Upptäckt och insatser

Barnets typiska språkutveckling

Språklig medvetenhet ca 5 år

Fonologi, myrfologi, syntax (form)  < 3 år

Semantik (innehåll) 1-2 år

Pragmatik (funktion) 0-1 år

 

Bloom & Lahey (1978)

Form – Användning – Innehåll

Form – Regelverket som styr form, struktur och organisering av språket. Fonologi, morfologi, syntax.

Innehåll – Innehållet som förmedlas med den språkliga signalen

Användning – Funktion (vinsterna med kommunikation) och kontext ( vi uttrycker oss olika beroende på sammanhanget)

 

Språkförmågans två sidor

  • Expressiv sida Impressiv sida
  • Uttryckssida Språkförståelse

Utvecklas inte parallellt.

Stäng meny