Till mitt arbetsmiljöombud

Till mitt arbetsmiljöombud

Hej!

Jag arbetar från 06.00 till 17.00 nästan varje veckodag. Det är jag och femton andra uppdelade tre rum, ibland får vi gå ut.

Vi har precis fått nya dörrar och fönster på jobbet, nu ser man in överallt! Mina arbetskolleger och några andra som har varit här jättelänge kan se rakt in när jag har gjort mina behov.

Ibland, när vi har lunchrast så brukar jag och en arbetskollega gå iväg och sätta oss i ett hörn för att kunna varva ner lite, där fanns ett jättebra rum för det innan.

Den dörren bytte dom ut mot en glasdörr så nu gick det inte riktigt att vara ensam längre.

Jag var rätt trött efter första jobbpasset idag så jag försökte leta upp någonstans där jag kunde lägga mig och bara vila lite så att jag kunde slutföra dagens arbetsuppgifter. På mitt jobb är det inte riktigt accepterat att inte vara delaktig ibland, här ska man helst vara med. Jag hittade ingenstans, så jag la mig på soffan där mina arbetskollegor fortsatte att jobba högljutt runtomkring mig och försökte få mig att delta i arbetet igen.

Det värker lite i mitt huvud idag, vi är rätt många på jobbet idag och det skriks väldigt mycket, en av mina kollegor har för vana att puttas och slåss ibland också, men jag har vant mig, det är så han är.

Nu är klockan snart fem och jag får gå hem, jag hinner nog vila upp mig till imorgon.

 

Kan du tänka dig att jobba på en sån arbetsplats?

Så har våra barn det.

Det här är extremfall, det är menat att provocera en aning, men bitar av den här dagen är ständigt förekommande moment i ett barns dag lite beroende på ålder och om det gäller förskola eller skola.

Vad hade arbetsmiljöverket sagt?

Här under finns en del utdrag från arbetsmiljölagen och deras föreskrifter.

 

96 § Omklädningsrum ska vara skilda för män och kvinnor om de behöver använda rummen samtidigt. Detta gäller dock inte omklädningsrum som avses i 95 §, om det av något kön finns endast en arbetstagare. I sådant fall ska det ändå ordnas en lämplig plats för ombyte och klädförvaring för den arbetstagaren.

97 § I omklädningsrum ska det finnas tillräcklig plats för ombyte för det antal arbetstagare som hänvisas dit samtidigt. Det ska även finnas sittplatser för så många personer som normalt behö­ver sitta samtidigt. I eller nära omklädningsrum och andra klädutrymmen ska det finnas speglar i tillräckligt antal.

På arbetsställen ska det finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt.

103 § Toalettrummen ska vara tillräckligt stora och avskilda och ha låsbar dörr. I toalettrummet eller i anslutning till detta ska finnas en tvättplats. Toalettrum ska normalt inte stå i direkt förbindelse med matutrymme

Arbetstagare ska under matraster eller måltidsuppehåll kunna äta under tillfredsställande förhållanden. Det ska normalt ske i en personalrestaurang, en annan restaurang, ett matrum eller ett matutrymme. För den som genomgår utbildning godtas dock även andra lämpliga utrymmen.

Vilutrymme

107 § På arbetsställen ska det finnas eller vara lätt att ställa i ordning en lämplig vilplats för tillfällig vila, vid t.ex. illamående eller huvudvärk. Detta gäller dock inte där endast några få arbetstagare sysselsätts samtidigt. På större arbetsställen ska vilplatsen i regel inrymmas i ett särskilt vilrum.

108 § En vilplats ska vara bekväm, ostörd och ha sådan storlek att det går att vila liggande. Ett vilrum ska ha lämplig inredning och utrustning.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/ursprungs/ursprungsafs2009_2.pdf

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/#1

Stäng meny