Vårt uppdrag och barns vistelsetid

Vårt uppdrag och barns vistelsetid

Ingår det i vårt uppdrag att diskutera varför ett barn är på förskolan eller fritids?

Jag är relativt säker på att fundera eller diskutera angående barns vistelsetid på förskolan eller fritidshem inte gör det.

Det är inte heller att diskutera om varför barnen är där och inte heller vad vårdnadshavarna gör när barnen är på förskolan.

Om vårdnadshavarna jobbar, pluggar eller är på spa är faktiskt helt irrelevant.

Vårt uppdrag är att göra det bästa möjliga för de barnen som är där, när dom är där.

Vi ska sträva efter att barnen utvecklas till självständiga och kommer kompetenta individer och inspirera dom till att bli det bästa  dom kan bli.

 

Vi är väl alla överens om att förskolan och fritids är något bra? Jag utgår ifrån det, annars har jag svårt att förstå hur föräldrar och omvärlden ska förtroende för vår verksamhet om vi inte själva har det.

Vi gör det vi kan med de resurser vi har och om resurser fattas så är det faktiskt vår uppgift att med hjälp av våra styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet argumentera för att få dom resurserna.

Våra resurser ska användas för att utveckla verksamheten och utveckla barnen, inte till att diskutera föräldrar.

 

Pedagog! Innan du gör någonting relaterat till din verksamhet, fundera över om det kommer göra en positiv skillnad för barnet och verksamheten.

Om svaret är nej, så föreslår jag att du är tyst och fortsätter jobba.

Stäng meny