Stora barngrupper – lösning eller problem?

Stora barngrupper – lösning eller problem?

Konsensus verkar vara att stora barngrupper är ett problem i de flesta förskolor och skolor. Rekommendationer och visioner finns om bestämda max-storlekar och uppdelningar, men det är just visioner och rekommendationer, det är inte verklighet just nu.

Ett alternativ som löser problemet är fler resurs och tak på barngrupperna, vilket inte verkar aktuellt just nu och ingenting som kommer hända över en natt.

Ett alternativ är att göra det bästa möjliga av de resurser vi har, för det kan vi alltid göra.

LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK

Vad som kan hända i förlängningen är egentligen mindre intressant när det går att fokusera på det som kan hända i nuet. Vad kan vi påverka idag, imorgon, om en vecka för att göra det så bra som möjligt utefter de resurser och förutsättningar vi har?

Går det att dela upp barngruppen i mindre smågrupper?

Går det att planera den pedagogiska miljön för att möjliggöra mindre grupper i gruppen?

"En tidigare studie från 2001 visar att gruppstorlek är av större vikt än antal förskollärare för de yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd. För de barnen är det bättre med en liten barngrupp med få förskollärare, än en stor grupp med många vuxna."

Ylva Carlsson.

Kan det vara en tanke att omstrukturera och prioritera "kvalitet" före "kvantitet"?

Kan vi med samma ekonomi och resurser aktivt välja ett antal barnskötare istället för förskollärare eller barnskötare istället för fritidspedagoger för att kanske ha råd med en extra pedagog som därmed kan minska storleken på barngruppen?

Personaltäthet är något som mäts lite då och då men hur mycket skillnad gör tätheten om gruppstorlek förblir densamma?

Kan vi använda den höga personaltätheten för att skapa mindre grupper?

Så framtid och visioner i all ära - men kan du göra något idag för att skapa mindre grupper?

 

 

 

 

Stäng meny