Vi är alla redan blå prickar på förskolekartan.

Vi är alla redan blå prickar på förskolekartan.

Kan vi inte kalla det för integritetsbrevet?

För att förtydliga - det handlar inte om någon häxjakt på treskablinoll eller på förskolebrevet.

Vi jobbar alla för samma sak men på olika sätt.

Jag förväntar mig inte att någon av medförfattarna till materialet ska hålla med mig eller kommentera men eftersom ni enligt egen utsago gärna tar emot konstruktiv kritik kommer mitt förslag här.

Ta bort sätt din förskola på förskolekartan, problemet handlar i grund och botten inte om förskolan och jag personligen tycker att det är ett väldigt billigt knep att använda sig utav förskolan som en utgångspunkt.

Problemet är sexuella övergrepp av barn,  varför är då inte er slogan "Stoppa sexuella övergrepp av barn".  Kort, koncist och inte förvillande någonstans.

Det är ett allvarligt samhällsproblem och det tror jag att absolut alla är överens om, det är också något alla förskolor och skolor redan jobbar med på olika sätt.

Är en "blå karta" något viktigt? Är inte det viktigaste att vi alla jobbar för att skydda barn och deras integritet på det sättet som passar just den verksamheten?

Ni riktar er mot vårdnadshavare som sedan ska kontakta förskolechefer.

Förskolechefer har redan enormt många uppdrag och ett tufft jobb i dagens samhälle. En förskolechef ska göra politikerna, sina chefer, sina anställda, vårdnadshavare och barnen nöjda, allting samtidigt. Att sedan lägga till än mer arbete på deras agenda tror jag inte den optimala lösningen.

Er integritetspolicy är klockren och där är inget att anmärka på förutom att vissa punkter faktiskt i praktiken kan vara omöjliga att upprätthålla. Här finns en risk att förskolechefer blir "tvingade" att skriva på en policy dom sedan inte kan upprätthålla på grund av resursbrist.

Att endast ordinarie personal öppnar och stänger förskolan, att vikarier inte får bli själv på en avdelning är någonting som jag dels tror kan skada barngruppen på grund av för stora barngrupper när avdelningar behöver gå ihop, dels finns där en risk att redan överansträngd personal går i väggen eftersom hen tvingas jobba övertid för att vikarien inte får lov att stänga eller öppna.

Att en vikarie som bara varit där ett fåtal gånger inte får vara själv känns självklart men de flesta vikarier i våra förskolor är kompetenta människor som ofta känner både barn och vårdnadshavare väl och har varit inom organisationen under en längre tid. Fortsättning följer på nästa inlägg på grund av tekniska problem.

Stäng meny