Förskolan & skolan – I samverkan eller motverkan?

Förskolan & skolan – I samverkan eller motverkan?

Såhär säger läroplanen om övergången mellan förskola och skola:

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.

Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Förskollärare ska ansvara för att:

• i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och

• vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Arbetslaget ska i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Så då borde övergången mellan förskola och skola / fritids gå som på räls eller hur? - Och skillnaderna mellan förskolans sista år och skolans första borde väl inte vara så stora? En öppen och kontinuerlig diskussion mellan ledning och personal i förskolan och ledning och personal i skolan och på fritidshemmen borde också finnas.

Så tolkar jag det.

Vem gör fel? - Var är felet?

Jag har haft turen att faktiskt få lov att arbeta hela vägen. Jag har varit med de allra minsta barnen som knappt lärt sig att gå än och jag har undervisat i diverse ämnen för årskurs nio på högstadiet.

Jag har jobbat med förskolans äldsta barn och skolans minsta. Här skiljer ett (!) år mellan de största barnen på förskolan och de minsta på skolan.

Hur stor skillnad är det på barn i årskurs tre och i årskurs fyra? Inga extrema egentligen, det är ett års utveckling helt enkelt.  Men mellan förskolan och skolan borde det hända en enorm utveckling för skillnaderna mellan förskola och förskoleklass är faktiskt enorma utifrån mina erfarenheter och där också någonting väldigt ofta fel.

Barn som har fungerat i förskolan kommer upp i skolvärlden och fungerar helt plötsligt inte. Det är ett fenomen jag upplevt så många gånger att jag har svårt att ignorera det. Någonstans är det fel. Var?

Är det förskolan som inte förbereder barnen på förutsättningarna som kommer råda i skolan? Är det skolar som inte är förberedda och insatta i hur barnen har det på förskolan?

 

 

Stäng meny