Comic Sans – typsnitt och verksamhetens status

Comic Sans – typsnitt och verksamhetens status

Först och främst - använder du idag comic sans i dina veckobrev eller i annan information som går ut till vårdnadshavare ? Kika in här och fundera över ditt val. http://www.comicsanscriminal.com/

 

Jag utgår ifrån att alla verksamma i skola / förskola / fritidshem är eniga om att statusen ska höjas.

Hur gör vi det?

Röster om att höja löner, öka statusen på utbildning osv osv är inget ovanligt.

Lite yrkesskadad från mitt andra jobb så vill jag faktiskt trycka på vikten av det vi kommunicerar utåt mot föräldrar och mot övrig personal och andra instanser som på något sätt kan vara inblandade i verksamheten.

Vad säger vårt val av typsnitt, färger och bilder om vår verksamhet?

För att ge exempel på hur fel det kan bli -

Comic Sans - typsnitt och verksamhetens status 1

det här är ett dokument från polisen, vad kommunicerar texten i det typsnittet?

 

De flesta kommuner har en grafisk profil med riktlinjer för hur logotyper, färger och typsnitt ska användas i olika dokument. Vet man inte själv så kolla upp med närmsta chef som förhoppningsvis har koll.

Den grafiska profilen är förhoppningsvis framtagen av någon som har koll på färgpsykologi och olika typsnitts påverkan på det mänskliga sinnet.

Vissa typsnitt är utformade för att vara roliga eller ge texten ett annorlunda utseende, vissa typsnitt är utformade för att vara enkla att läsa och ge ett rakt och tydligt intryck.

Det finns en anledning till att times new roman är ett typsnitt som används vid uppsatser och liknande vid landets högskolor och universitet.

Jag tror inte att jag fått godkänt på en tenta om jag använt comic sans.

Var konsekventa, använd tydliga typsnitt och färger som faktiskt återspeglar den statusen ni vill att er verksamhet ska ha.

 

Är jag fel ute eller är det så att vi kanske får skylla oss själva när vi skickar ut veckobrev skrivna i comic sans med olika storlek på typsnitten och sju olika färger?

 

 

 

 

Stäng meny