Vad får jag publicera och vad får jag inte publicera i förskolan & skolan?

Vad får jag publicera och vad får jag inte publicera i förskolan & skolan?

Vad får jag publicera och vad får jag inte publicera i förskolan & skolan? 1

Efter ett antal diskussioner dels i skolan men även på min VFU-plats angående vad som egentligen gäller gällande publicering och dokumentation av barn på sociala medier såsom instagram och dylikt kände jag mig tvungen att kolla upp vad som faktiskt gäller.

Efter en stunds efterforskning (hela min lunch...) så snubblade jag in på iktsidan.com där jag hittade följande inlägg; Fotografera i förskolan.

Där finns självklart olika aspekter av det, dels finns det rent etiska mot barnen; är barnen verkligen medvetna om konsekvenserna av att bli fotograferade och utlagda på nätet i tid och otid. ( Det är dock en aspekt som är minst lika viktigt ur ett anhörigperspektiv dock). Men ur ett rent juridiskt perspektiv så går faktiskt det som dokumenteras i förskolan och skolan till stor del under PUL.

Något som överraskade mig och och även andra såvitt jag vet är att det inte krävs något samtycke för att publicera bilder på barnen på varken nätet eller i sociala medier. Självklart är barn med skyddad identitet eller annan form av stark sekretess ett undantag från den här regeln. Att nämna är också att datainspektionen råder en att inför varje (!) publicering inhämta tillstånd från vårdnadshavare.

Att tänka på är också att det som läggs i barnens "portfolio", om det är förskolans dokument, blir en offentlig handling i den stunden mappen eller portfolion fylls med någonting, och kan därför begäras ut av i princip vem som helst.

Vad tänker ni? Är det någonting ni visste sen innan eller är det ny information?

Hur ser det ut hos er? Vad använder ni? Varför?

 

Stäng meny