Pedagogisk dokumentation – vem dokumenterar vi för?

Pedagogisk dokumentation – vem dokumenterar vi för?

En av frågorna jag ofta ställer ni vi pratar dokumentation är frågan om varför man dokumenterar?

Ofta får jag det "rätta" svaret; för verksamhetens utveckling och för att synliggöra barnets utveckling och lärande. Låter jättebra va?

Ibland, innan personen riktigt hinner tänka efter, får jag svaret; för chefen! Låter inte lika bra va?

Varför dokumenterar vi?

Jag har ofta funderat på varför man egentligen dokumenterar i praktiken. Jag vet teorin och jag vet "rätt" svar men jag är osäker på konsensus faktiskt är att det är just för verksamheten och att synliggöra barnets lärande. Under mina år inom skola - förskola har jag hört alla möjliga svar, bland annat för att föräldrarna efterfrågar det, för att synliggöra att vi "inte bara leker" och för att chefen gnäller.

Jag har ju faktiskt lärt mig att det är skillnad på dokumentation och dokumentation. (tack Vfu-lärare för den insikten förresten, det tog mig bara nio år).

Skolverket har en rätt bra definition på pedagogisk dokumentation förresten.

" Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. I analysen av dokumentationen får man syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare.

- Det här arbetssättet går inte att plocka in hur som helst – det hänger ihop med hela kunskapsapparaten: kunskapssyn, arbetssätt, miljöer, barnsyn och förhållningssätt "
En pedagogisk dokumentation är alltså inte att ta en bild på ett barn som leker fint, leka ut det på instagram eller hänga upp det på väggen för att sedan kunna säga till föräldern:
Hej! Titta vad ditt barn har gjort idag! / Hej, titta, ditt barn leker inte bara, se vilka duktiga pedagoger vi är som gör saker med ditt barn.

En pedagogisk dokumentation eller bara en dokumentation?

En pedagogisk dokumentation är en fortlöpande process av vad som händer i verksamheten, en process med ett syfte att bidra till verksamhetens utveckling och i förlängningen barnens utveckling. Att barnen faktiskt får vara involverade i den här processen och inte vara föremål för den, så vidgar vi också vårt synfält.
Barn ska vara en del av det, inte ett föremål för det. Låt barnen dokumentera.
En dokumentation däremot, det är just en dokumentation.
Jag har full förståelse för att en förälder vill se vad förskolan eller fritidshemmet gör under dagarna. Som förälder själv så blir jag alltid glad över att se vad mitt barn har gjort eller vad som händer på förskolan just nu. Det ger mig en chans att kunna samtala med barnet efter förskolan om vad som faktiskt har hänt.
Men den dokumentationen är en del av vår samverkan med hemmet, att faktiskt delge och ta in vårdnadshavare i verksamhet. Om vårdnadshavarna sedan faktiskt ger feedback på det vi gör är det ännu bättre!
Det är två helt olika former av dokumentationerna, men det är minst lika viktigt.

Vem dokumenterar ni för?

Stäng meny