Etik eller juridik?

Etik eller juridik?

I helgen skrev jag ett inlägg angående den juridiska aspekten om IKT och att publicera bilder på barn i förskolan och skolan.

Jag berörde först och främst den juridiska delen och skrev nog varken några för eller mot-argument angående vad som är rätt eller fel rent etiskt. Den delen är nog någonting som är minst, om inte än viktigare än det rent legala.

Det är någonting som inte bara gäller för förskola och skola utan även för föräldrar och anhöriga i allmänhet. Frasen " det som en gång funnits på internet försvinner aldrig" är en rätt känd fras och absolut någonting att fundera på när man lägger ut bilder på barn på nätet och sociala medier. Därför riktar det här sig först och främst mot anhöriga och föräldrar även om personal och pedagoger inom både förskolan och skolan förhoppningsvis också får någonting att fundera över?

Varför gör vi skillnad på vuxna och barn?

Mina tankar lutar åt en jämförelse mellan det lilla barnet och en vuxen individ.

Hade du fotograferat och lagt upp en bild eller en video av någon i din närhet utan dess vetskap eller rent av mot dess vilja på Facebook eller Instagram?

(Förhoppningsvis en retorisk fråga, förhoppningsvis är svaret nej).

Men! Har du någonsin fotograferat ett barn i din nära omgivning utan dess direkta vetskap och lagt upp på någon av alla sociala medier?

(Jag är faktiskt starkt skyldig till att ha gjort det, och jag vill nog påstå att en övervägande majoritet av alla föräldrar är ungefär lika skyldiga)

Frågan jag ställer mig är varför? Varför är det okej att ta foton eller videoklipp på (oftast sitt) barn och lägga ut på Facebook eller Instagram men det är inte okej att göra det samma på en vuxen? Var går gränsen?

Är det kanske dags att tänka om och vara lite mera passiv med att publicera bilder på sina barn alternativt vänta tills barnen är så pass stora att barnet har en egen vilja och kan bli tillfrågad?

Fast, var går gränsen, när kan ett barn ses som så pass kompetent att det förstår innebörden av att bli utlagd på internet?  Är vi som anhöriga och föräldrar medvetna om vad det innebär?

Vad tycker ni? Hur förhåller ni er till sociala medier och bilder på era barn?

Och till er verksamma pedagoger inom skola och förskola ställer jag frågan; Är det rätt av oss att fråga föräldrarna om tillstånd att publicera bilder på deras barn? Är det inte ett barnet som borde tillfrågas?

Etik eller juridik? 1

 

 

 

Stäng meny