Svensk utbildningshistoria

Skolan och förändrade fostransideal

Utvecklingen i utbildningshistorian hamnar till slut i ett skede där skola och barndom kopplas samman, med en ”skola för alla” blir barndomen än mer homogen och barn från olika platser i Sverige får en allt mer gemensam syn på sin barndom. Samtidigt som skolan växer fram så växer också andra samhällsinstitutioner fram, fabriken fängelset och …

Skolan och förändrade fostransidealRead More »

Skolan och barndomens förändrade innebörder i historisk belysning

Barndom som ett självklart begrepp? För de flesta av oss är barndom någonting självklart och en bestämd period eller ett visst stadie i livet. Ofta sammankopplar man barndom med ord som oskuld, okunnighet, sårbarhet, beroende, lek. När vi talar om ungdom kopplar man ofta det med ord som självständighet, trots, grupptillhörighet, pubertet, en känsla av …

Skolan och barndomens förändrade innebörder i historisk belysningRead More »

Förskolans framväxt och den svenska jämställdhetspolitiken

Förskolans historiska rötter Vid mitten av 1800-talet så industrialiserad och urbaniserades det svenska samhället. Föräldrar sysselsattes i arbete vilket gav upphov till någon form av organiserad barnomsorg. En stor grund till detta var också oron för alla barn i städerna. Den här barnomsorgen byggde till stor del på filantropin, på andra människors goda vilja och …

Förskolans framväxt och den svenska jämställdhetspolitikenRead More »

Utbildningshistoria 1800-1900 tal

Bottenskolans framväxt På 1800-talet las grunden för det moderna Sverige. Det svenska samhället präglades av fred, befolkningsökning och samhällsreformer. Här ligger fokus på framväxten av en gemensam skola. Är man intresserad av att lära sig mer om det här kan det vara bra att läsa Svensk utbildningshistoria : skola och samhälle förr och nu av …

Utbildningshistoria 1800-1900 talRead More »

EnglishSvenska
Scroll to Top