Retorik och skrivande

Comic Sans – typsnitt och verksamhetens status

Först och främst – använder du idag comic sans i dina veckobrev eller i annan information som går ut till vårdnadshavare ? Kika in här och fundera över ditt val. http://www.comicsanscriminal.com/   Jag utgår ifrån att alla verksamma i skola / förskola / fritidshem är eniga om att statusen ska höjas. Hur gör vi det? Röster …

Comic Sans – typsnitt och verksamhetens statusRead More »

Två tips till chefer och beslutsfattare – och till alla andra

Verksamhetsutveckling tycker jag är viktigt – att personalen mår bra likaså. Jag vill tro att där finns ett tydligt samband mellan välmående personal och välmående barn – det är jag inte ensam om hoppas jag? Än viktigare – mår personalen dåligt så ökar chansen att barnen mår dåligt. Tips nummer ett – där kanske mer …

Två tips till chefer och beslutsfattare – och till alla andraRead More »

Retorik – språkbruk & status?

Finns där yrken som strävar efter att ha högre status som släpper igenom information till ”kunder” med stavfel, särskrivningar eller andra fel? Att yrkets och verksamhetens status behöver förbättras och förhöjas är väl någonting som ofta uttrycks inom den pedagogiska sfären. Fina titlar och långa utbildningar för att höja statusen. Ett par exempel: Förskola istället …

Retorik – språkbruk & status?Read More »

Paper, begrepp och analys

Paper – analys – begrepp – bygga text (mestadels relevant för studerande på MAH-Förskollärarutbildning Ht16) Paper-uppgiften Reflektera kring och analysera en observerad leksituation eller annan samspelsfunktion med barn i förskoleåldern.  Reflektera över begreppen barns perspektiv och barnperspektiv i förhållande till din observation. Synliggör lärandet och/eller innehållet som du ser i observationen – med hjälp av …

Paper, begrepp och analysRead More »

EnglishSvenska
Scroll to Top