Inkludering genom motorik / rörelseförutsättningar

Barn behöver röra sig! För att röra sig behöver barnen vissa förutsättningar. Motorik = rörelse & muskelaktivitet.

Inkludering -

 • Gemenskap på olika nivåer
 • Ett enda system
 • En demokratisk gemenskap
 • Delaktighet
 • Olikhet ses som en tillgång

(Specialpedagogiska skolmyndigheten)

Inkludering är ej integrering

 • Inkludering - Helheten anpassar sig efter individen
 • Integrering - Individen anpassar sig efter helheten

Grovmotorik och finmotorik

 • Sensomotorik - Samordning mellan sinnesintryck och muskelreaktioner
 • Den sensomotoriska fasen - 0-2 år
 • Grovmotoriska fasen - 3-6 år
 • Kroppsuppfattning, självkänsla genom motoriska erfarenheter
 • Lek, tal, tankeverksamhet

Perception

 • Varseblivning
 • Bearbetning
 • Tolkning
 • Koncentration = Samlad uppmärksamhet (beroende av samspel mellan perception och motorik)

För att barn ska lära sig att koncentrera sig så behövs det nyfikna vuxna som stimulerar uppmärksamheten och nyfikenheten.

 • Koordination

Kognition

 • Kognition är tankeförmåga som inkluderar:
 • perception och motorik
 • uppmärksamhet
 • minne
 • problemlösning - att kunna ändra sitt tankesätt och att se lösningar utanför ramarna
 • bedömning, beslutsfattning
 • språkförmåga

Grovmotorisk utveckling

 • Huvudbalans
 • ATNR integrerad - Assymetriska toniska nackreflexen  4 månader
 • Landaufunktionen - att hitta jämvikten
 • På magen : Stödja på raka armar (Att kunna rulla - vestibulär stimulering)
 • Rulla 7 månader
 • Åla - använder hela kroppen för att ta sig fram (i diagonala mönster)
 • STNR integrerad  - Symmetriska toniska nackreflexen
 • Krypa - 10 månader (diagonalmönster) (bra att lära sig att använda sig av hela handflatorna när man kryper)

Att åla och krypa är en bra grund för att klättra

 • Fotens gripreflex 1.5 år (Babinski)
 • Hoppa 2 år
 • Gång med fotavveckling 3 år (tårna är det sista som lämnar marken och hälen är det första) (tränas genom att gå barfota i sand, gå på olika underlag)
 • Springa
 • Balansgång 4 år (balansövningar i hinderbana onödigt) Balans kan tränas på marken utan att behöva vara uppe i luften.
 • Längdhopp 60 cm
 • Resa sig som en vuxen (små barn rullar över på sidan och reser sig upp, äldre barn rullar rakt upp
 • Svikthopp 5-6 år (tårna är det första och sista som rör marken)
 • Hoppa på ett ben (kommer före att hålla balansen på ett ben)
 • Stå på ett ben 10 sek
 • Längdhopp 75 cm
 • Hoppsasteg 6-7 år
 • Springsteg med rockring
 • Höjdhopp 40 cm
 • Längdhopp 1 m
 • Hoppa rep 7 år (86% flickor) (24% pojkar)

 

Stäng meny