Månad: februari 2017

Förskolan & skolan – I samverkan eller motverkan?

Såhär säger läroplanen om övergången mellan förskola och skola: Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och …

Förskolan & skolan – I samverkan eller motverkan?Read More »

En förskola för alla – en utopi?

”Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” Det är de allra första raderna i läroplan för förskolan om dess uppdrag och värdegrund. Det ska vara …

En förskola för alla – en utopi?Read More »

De 10 bästa apparna för förskolan och fritids 2017

De flesta förskolor och fritidshem har någon form av iPad eller tablet (surfplatta). Vanligt är väl att pedagogerna har en och att det sedan förhoppningsvis även finns en eller flera till barnen på avdelningen, låt oss kalla det för avdelningsplatta. Eftersom jag förutom att plugga till förskollärare även jobbar en del som webbdesigner och även …

De 10 bästa apparna för förskolan och fritids 2017Read More »

Anhörigperspektiv – Barns perspektiv – Barnperspektiv

Nedan följande är inlägg är till stor del utdrag från ett paper som jag har lämnat in i kursen förskoledagogik på MAH, därav det lite mer akademiska språket på vissa ställen… Detta paper utgår från begreppen barns perspektiv och barnperspektiv. Jag kommer även att behandla och diskutera ett begrepp som vanligtvis används inom äldreomsorg och …

Anhörigperspektiv – Barns perspektiv – BarnperspektivRead More »

Etik eller juridik?

I helgen skrev jag ett inlägg angående den juridiska aspekten om IKT och att publicera bilder på barn i förskolan och skolan. Jag berörde först och främst den juridiska delen och skrev nog varken några för eller mot-argument angående vad som är rätt eller fel rent etiskt. Den delen är nog någonting som är minst, …

Etik eller juridik?Read More »

Vad får jag publicera och vad får jag inte publicera i förskolan & skolan?

Efter ett antal diskussioner dels i skolan men även på min VFU-plats angående vad som egentligen gäller gällande publicering och dokumentation av barn på sociala medier såsom instagram och dylikt kände jag mig tvungen att kolla upp vad som faktiskt gäller. Efter en stunds efterforskning (hela min lunch…) så snubblade jag in på iktsidan.com där …

Vad får jag publicera och vad får jag inte publicera i förskolan & skolan?Read More »

EnglishSvenska
Scroll to Top