Månad: november 2016

Paper, begrepp och analys

Paper – analys – begrepp – bygga text (mestadels relevant för studerande på MAH-Förskollärarutbildning Ht16) Paper-uppgiften Reflektera kring och analysera en observerad leksituation eller annan samspelsfunktion med barn i förskoleåldern.  Reflektera över begreppen barns perspektiv och barnperspektiv i förhållande till din observation. Synliggör lärandet och/eller innehållet som du ser i observationen – med hjälp av …

Paper, begrepp och analysRead More »

Tillämpade perceptionsövningar

Motorisk utveckling som grund för inlärning Motorik – självförtroende – motivation – koncentration. Barn med dålig motorik som hade behövt öva riskerar att på grund av ovanstående faktorer bli den grupp som övar mindre. Vestibulär perception Vagga, gunga, rutscha, svänga, rulla, snurra Olika hastighet Lekar och bollspel med löpning-stopp-start-vändning Karusellen med rockring/trollsnöre/fallskärm Trästocksrullning i/på långmatta …

Tillämpade perceptionsövningarRead More »

Inkludering genom motorik / rörelseförutsättningar

Barn behöver röra sig! För att röra sig behöver barnen vissa förutsättningar. Motorik = rörelse & muskelaktivitet. Inkludering – Gemenskap på olika nivåer Ett enda system En demokratisk gemenskap Delaktighet Olikhet ses som en tillgång (Specialpedagogiska skolmyndigheten) Inkludering är ej integrering Inkludering – Helheten anpassar sig efter individen Integrering – Individen anpassar sig efter helheten …

Inkludering genom motorik / rörelseförutsättningarRead More »

Barns perspektiv och barnperspektiv

Barnperspektiv – Fiktivt, vuxnas tanke angående vad vi ”tror” att barnen vill och tänker. Exempel: Barnkonventionen. Barns perspektiv – Reela barn, någonting som är skrivet utifrån barnets perspektiv där barn har varit inbjudna och medverkar. Varför är det viktigt att diskutera barns perspektiv och barnperspektiv? Barnkonventionen – Blir lag 2018 (Regeringen) Historia om kunskap och …

Barns perspektiv och barnperspektivRead More »

Vygotsky

Lev Vygotskij 1896-1934 Lev grundade det vi idag kallar för kulturhistorisk psykologi (sociokulturell teori). Viktigt att tänka på är att Vygotskij var en psykolog i grunden, inte en pedagog. Han levde och verkade samtidigt med Piaget, Dewey och Montessori. Vygotskij var, till stor del på grund av sitt ryska ursprung väldigt involverad i det Marxistiska …

VygotskyRead More »

Skolan och förändrade fostransideal

Utvecklingen i utbildningshistorian hamnar till slut i ett skede där skola och barndom kopplas samman, med en ”skola för alla” blir barndomen än mer homogen och barn från olika platser i Sverige får en allt mer gemensam syn på sin barndom. Samtidigt som skolan växer fram så växer också andra samhällsinstitutioner fram, fabriken fängelset och …

Skolan och förändrade fostransidealRead More »

Skolan och barndomens förändrade innebörder i historisk belysning

Barndom som ett självklart begrepp? För de flesta av oss är barndom någonting självklart och en bestämd period eller ett visst stadie i livet. Ofta sammankopplar man barndom med ord som oskuld, okunnighet, sårbarhet, beroende, lek. När vi talar om ungdom kopplar man ofta det med ord som självständighet, trots, grupptillhörighet, pubertet, en känsla av …

Skolan och barndomens förändrade innebörder i historisk belysningRead More »

Förskolans framväxt och den svenska jämställdhetspolitiken

Förskolans historiska rötter Vid mitten av 1800-talet så industrialiserad och urbaniserades det svenska samhället. Föräldrar sysselsattes i arbete vilket gav upphov till någon form av organiserad barnomsorg. En stor grund till detta var också oron för alla barn i städerna. Den här barnomsorgen byggde till stor del på filantropin, på andra människors goda vilja och …

Förskolans framväxt och den svenska jämställdhetspolitikenRead More »

Utbildningshistoria 1800-1900 tal

Bottenskolans framväxt På 1800-talet las grunden för det moderna Sverige. Det svenska samhället präglades av fred, befolkningsökning och samhällsreformer. Här ligger fokus på framväxten av en gemensam skola. Är man intresserad av att lära sig mer om det här kan det vara bra att läsa Svensk utbildningshistoria : skola och samhälle förr och nu av …

Utbildningshistoria 1800-1900 talRead More »

EnglishSvenska
Scroll to Top